Ημερομηνία ορκωμοσίας εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 2024

Η τελετή ορκωμοσίας εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου 2024, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. Όλοι/ες οι τελειόφοιτοι/ες θα λάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών  την τελευταία εργάσιμη εβδομάδα του Ιουλίου.

Ημερομηνία ορκωμοσίας/διαβεβαίωσης χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 -4-2024, ώρα 11.30 π.μ στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 2023

Η ορκωμοσία του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. με φυσική παρουσία των αποφοίτων, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Όλοι οι απόφοιτοι/ες στην τελετή ορκωμοσίας θα εισέρχονται και θα εξέρχονται στο χώρο της Αίθουσας Τελετών από την κεντρική είσοδο της (στην Εγνατία Οδό).

Συνίσταται η χρήση μάσκας λόγω συνωστισμού και ανεπαρκούς αερισμού του χώρου.

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θα δέχεται αιτήσεις τελειόφοιτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών μέσω του students.auth.gr εντός της ακόλουθης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Τρίτη 24 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Όσοι/ες υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας και εκκρεμεί βαθμολογία μαθήματος/μαθημάτων ή Πρακτικής Άσκησης, η αίτηση τους θα εμφανίζεται ως προσωρινά αποθηκευμένη.  Όταν πρασινίσουν οι προϋποθέσεις στην καρτέλα τους (students.auth.gr), τότε θα πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή της αίτησης. Η αίτηση τότε θα εμφανίζεται σε «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ» και στη συνέχεια θα την επεξεργαστεί η Γραμματεία σύμφωνα με τα βήματα 2 και 3.
  • Απαιτούνται ενέργειες των τελειόφοιτων στο 1ο και 3ο βήμα.
  • Για οποιαδήποτε εκκρεμότητα η Γραμματεία θα σας ενημερώνει με μήνυμα στο students.auth.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφαρμογή

students.auth.gr

  1. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή σε ορκωμοσία (επισυνάπτεται) και δεν απαιτείται επικύρωση/γνήσιο υπογραφής. Το αρχείο υπεύθυνης δήλωσης είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε να ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης υποχρέωσης.  Για την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης παρακαλούμε δείτε εδώ
  3. Στο πεδίο σκαναρισμένης ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες  θα αναρτήσουν φωτογραφία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας θα αναρτήσουν υπεύθυνη δήλωση η οποία εκδίδεται μέσω του www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. Έπειτα από την ανάρτηση των δικαιολογητικών δεν θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις για τυχόν απώλεια ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Στη συνέχεια, μόλις γίνει ο έλεγχος της Γραμματείας και επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα αποστέλλεται συστημένα στην διεύθυνση: «Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. , Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ 54124».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των αποφοίτων ακυρώνονται μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας από το προσωπικό της Γραμματείας στην πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Παρακαλούμε όλα τα αρχεία να αναρτώνται σε μορφή pdf

Βήμα 2ο ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η Γραμματεία μετά τον έλεγχο καρτέλας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/α και το φύλλο βαθμολογίας δημοσιεύεται στη θυρίδα του/της στο students.auth.gr

Συγκεκριμένα, στον/στην κάθε υποψήφιο/α θα αποσταλεί το φύλλο βαθμολογίας μέσω students.auth.gr και έπειτα θα πρέπει να προχωρήσει στο παρακάτω βήμα (3).

Βήμα 3ο ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΏΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες αποστέλλουν στη διεύθυνση: info@psy.auth.gr (πάντα από το πανεπιστημιακό τους email) στο οποίο ΔΕΝ παραλείπουν την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του ΑΕΜ:

  1.  τη συναίνεσή τους στο φύλλο βαθμολογίας με υπεύθυνη δήλωση είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  • Το αποδεικτικό υποβολής του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών (για οδηγίες βλέπε: https://qa.auth.gr/el/apotimisi)

Παρακαλούνται θερμά οι τελειόφοιτοι/ες για την πιστή τήρηση των οδηγιών.