Υποτροφίες προπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
-AUTh News
-ΥΠΑΙΘΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς το 119622/24.10.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις καταγωγής και Τμημάτων/Σχολών φοίτησης), ύψος χορηγίας), σχετικά με διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που αφορούν σε

– Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή,
– ηλικίας έως 36 ετών,
– οι οποίοι/-ες
α) εισήχθησαν είτε με πανελλαδικές εξετάσεις ως απόφοιτοι/-ες ΓΕΛ/ΕΠΑΛ είτε με τις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων του εξωτερικού είτε με κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου και
β) ήταν εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN” (MOPGA)

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ
– Θετικών Επιστημών
– Πολυτεχνικής
– Επιστημών Υγείας
– Γεωπονίας-Δασολογίας & ΦΠ
& τα Τμήματα
– Οικονομικών Επιστημών
– Πολιτικών Επιστημών
– Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής
– Ψυχολογίας

Κοινοποίηση:
– AUTh News
-Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών Make Our Planet Great Again (MOPGA) που αφορά στην εκπόνηση 12μηνης μεταδιδακτορικής έρευνας, αρχής γενομένης από Σεπτέμβριο και έως Δεκέμβριο 2024, σε γαλλικό ίδρυμα υποδοχής, στους θεματικούς άξονες:

– Επιστήμες Γήινου Συστήματος (Earth System Sciences/ Sciences du Système Terrestre)

– Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (Climate Change and Sustainability Sciences/ Sciences du Changement Climatique et de la Durabilité)

– Ενεργειακή Μετάβαση (Energy Transition/ Transition Énergétique)

– Κοινωνιακές προκλήσεις που ανακύπτουν από περιβαλλοντικά ζητήματα (Societal Challenges of Environmental Issues/ Enjeux Sociétaux des Questions Environnementales)

– Ολική Υγεία (One Health/Une Seule Santé)

Η υποτροφία αφορά κατόχους διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης των 5 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (που να έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη Δ.Δ. τους μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιανουαρίου 2024), οι οποίοι/-ες δεν έχουν διαμείνει στη Γαλλία μεταξύ 9/10/2023 και 9/1/2024

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής και βιογραφικό σημείωμα επιβλέποντος την έρευνα στο γαλλικό ίδρυμα υποδοχής, υποβάλλονται έως τις 9 Ιανουαρίου 2024 (23:59 CET).

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ FRANCE EXCELLENCE EIFFEL

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
– Γραμματεία Πρύτανη
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
– ΔΣΑΜ
– Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
– Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Κοινοποίηση (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης): Υπεύθυνη του Campus France στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας του Γαλλικού ΥΠΕΞ “France Excellence Eiffel” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Η υποτροφία χορηγείται α) για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, διάρκειας 12 (Μ2), 24 (Μ1) ή 36 (διπλώματα μηχανικής) μηνών, σε υποψήφιους/-ες έως 25 ετών και β) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη (Cotutelle) γαλλικού ιδρύματος και ιδρύματος εταίρου, διάρκειας 6 έως 36 μηνών, σε υποψήφιους έως 30 ετών, στους τομείς:

– Επιστήμης και Τεχνολογίας

  • Βιολογία & Υγεία
  • Οικολογική Μετάβαση
  • Μαθηματικά & Πληροφορική
  • Επιστήμες Μηχανικής

– Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

  • Ιστορία, Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός
  • Νομική και Πολιτικές Επιστήμες
  • Οικονομία και Διοίκηση

Η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, αλλά από το γαλλικό ίδρυμα υποδοχής. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας από το γαλλικό ίδρυμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, είναι η 10η Ιανουαρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα και εγκαίρως με το γαλλικό ίδρυμα υποδοχής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής αίτησης σε πρόγραμμα σπουδών και ταυτόχρονης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών. Όλα τα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να προτείνουν υποψήφιους/-ες για το πρόγραμμα.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτημάτων Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με χορήγηση υποτροφιών, με επιλογή, από τα έσοδα κληροδοτημάτων, κληρονομιών και δωρεών της διαχείρισης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Έλληνες και Ελληνίδες τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, φοιτητές/-τριες και πτυχιούχους/-ες Ελληνικών ΑΕΙ, ηλικίας έως 36 ετών (35 ετών για την κληρονομία ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ μεταπτυχιακών σπουδών), ως εξής:

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Α1. ακαδημαϊκού έτους 2022-23

– κληροδότημα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: για άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή Πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτής Κυνουρίας, είτε από την Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

– κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: για Κυθήριους/-ες πρωτοετείς φοιτητές/-τριες, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Τμήμα/Σχολή, προτιμωμένων των εισαγομένων στις “Φυσικομαθηματικές Σχολές” (sic)

– κληρονομία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: για φοιτητές/-τριες όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους/-ες από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας.

– κληρονομία ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ: για φοιτητές/-τριες των Σχολών Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους/-ες από τη Μακεδονία

– κληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: για ομογενή φοιτητή/-τρια της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενο/-η από την Κωνσταντινούπολη, και ελλείψει αυτού/-ής, για ομογενή ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής του/της.

Α2. ακαδημαϊκού έτους 2020-21

– κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: για φοιτητές/-τριες ΑΕΙ, καταγόμενους/-ες από το Συρράκο Ιωαννίνων

Β. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ακ. έτους 2022-23

– κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό ή την Ελλάδα, σε Κυθήριους/-ες πτυχιούχους/-ες οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

– κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: για άπορο/-η πτυχιούχο ΑΕΙ, καταγόμενο/-η από το Συρράκο Ιωαννίνων, για “ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή” (sic).

– Δωρεά Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη: για άπορο/-η αριστούχο/-α πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου.

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα κατά κληροδότημα/κληρονομία/δωρεά δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις30 Νοεμβρίου 2023

Χρηματικά βραβεία Εστίας Ναυτικών 2022 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου για μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ήτριες

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023, το πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2023, στις 23.00 ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.700 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 1870€ για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Για την αναλυτική πρόσκληση υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24 (30.11.2023)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr


Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)
– Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη σχετικά με τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Η υποτροφία αφορά οικονομικά αδύναμους αριστούχους/-ες απόφοιτους/-ες Λυκείου, με ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών, που κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου ή την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου ή την πόλη του Ηρακλείου Ν Ηρακλείου και φοιτούν στα ΑΕΙ της Ελλάδας.

Η αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του Ιδρύματος (Ηράκλειο), έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ


Κοινοποίηση: Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών ακ. έτους 2023-24, σε νεοεισαχθέντες/-είσες φοιτητές και φοιτήτριες, τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ, με ελληνική ιθαγένεια, ηλικίας έως 30 ετών, με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι/-ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ. Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης, αυτοπροσώπως από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες στη Γραμματεία του Ταμείου, αποκλειστικά και μόνο στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2023.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (PROJECTS COIL)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr


Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
– Γραμματεία Πρύτανη
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
– Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
– Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
– AUTh Mail News
– Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα (Αθήνα)

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη του Μεξικανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (AMEXCID) σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (14 έως 30 ημερών) προς φοιτητές/-τριες και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι/-ες κατά την υποβολή της αίτησης έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν ένα  project COIL (Collaborative Online International Learning) με  Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Μεξικό από τα 28 προβλεπόμενα, με στόχο την παρουσίαση της δραστηριότητάς τους και της εμπειρίας τους από τη διεθνή διαδικτυακή συνεργασία.
 

Η υποψηφιότητα είναι ομαδική, από ομάδα αποτελούμενη από έναν/μία ακαδημαϊκό και από 2 έως 5 φοιτητές/-τριες. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να εγγραφεί στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, στην ισπανική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση (ακαδημαϊκός, φοιτητής/τρια) δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Αυγούστου 2023 (3 μ.μ., ώρα Κεντρικού Μεξικού).

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24.

Επιχορήγηση διδακτόρων για την εκτύπωση διδακτορικής διατριβής