Γενικές Πληροφορίες

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν 3 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

  • στην κατεύθυνση Κλινική Ψυχολογία
  • στην κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
  • στην κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις