Γενικές Πληροφορίες

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παρακάτω τρία (3) νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

  • στην κατεύθυνση Κλινική Ψυχολογία
  • στην κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία

  • στην κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία
  • στην κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές