Πρόγραμμα Erasmus

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987. Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προάγοντας την κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να ισχύει το πρόγραμμα ERASMUS.Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 700 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ERASMUS. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 200 φοιτητές και φοιτήτριες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήρθαν στο Τμήμα Ψυχολογίας με την ίδια ιδιότητα. Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS Placement οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους. Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.

Συντονιστές Erasmus για το Τμήμα Ψυχολογίας
Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Αίθουσα 416 "Λάμπρος Χουσιάδας"
Τηλ.: 2310 997309, E-mail: gonida@psy.auth.gr
Ώρες συνεργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19: Παρασκευή 12.00-14.00

Δέσποινα Τατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Γραφείο 421α
Τηλ.: 2310 997369, E-mail: dtata@psy.auth.gr
Ώρες συνεργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2017-18: Τετάρτη 10.00-11.00 & Πέμπτη 12.00-13.00

Συντονίστρια Erasmus Placement για το Τμήμα Ψυχολογίας
Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Γραφείο 416
Τηλ.: 2310 997363, E-mail: avdie@psy.auth.gr
Ώρες συνεργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2017-18: Τρίτη, 12.30-15.30

 

Υποστήριξη Erasmus για το Τμήμα Ψυχολογίας

Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Msc
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Αίθουσα 416 "Λάμπρος Χουσιάδας"Εργαστήριο Ψυχολογίας
Τηλ.: 2310 997332, E-mail: malamat@psy.auth.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών Erasmus: Δευτέρα και Τρίτη, 12.00-14.00

Η παρουσίαση της Ενημερωτικής Συνάντησης Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2018-19 για το Τμήμα Ψυχολογίας δίνεται εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και διοικητική υποστήριξη, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.