Ιστορία του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο Τμήμα Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 (Π.Δ. 152/93). Παρά τη φαινομενικά πρόσφατη χρονολογία ίδρυσης του ανεξάρτητου Τμήματος Ψυχολογίας, οι σπουδές Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έχουν μακρά ιστορία.

Ειδικότερα, η Ψυχολογία διδάχθηκε ως ανεξάρτητη από τη Φιλοσοφία επιστήμη για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65, εδραιώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση της τακτικής έδρας Γενικής Ψυχολογίας το 1965, η οποία πληρώθηκε από τον  Καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα και συγκροτήθηκε σε πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1972-73 στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής. Μετεξελίχθηκε ως κατεύθυνση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 και ανεξαρτητοποιήθηκε ως Τμήμα Ψυχολογίας στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

Έκτοτε το Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί με τους τρεις Τομείς του, τον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και τον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.