Πρόγραμμα ERASMUS

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987. Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προάγοντας την κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να ισχύει το πρόγραμμα ERASMUS.

Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS Placement οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους.

Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 1000 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ERASMUS για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήρθαν στο Τμήμα Ψυχολογίας με την ιδιότητα του/της φοιτητή/ριας Erasmus για σπουδές, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή πρακτική άσκηση. Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.

Παρουσίαση Erasmus+ Σπουδές για εξερχόμενους/ες φοιτητές/ήτριες ακαδημαϊκού έτους 2024-25

Η αναλυτική παρουσίαση από την ενημερωτική συνάντηση της 9ης Φεβρουαρίου 2024 δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

Erasmus + Σπουδές- Ώρες συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-25

Οδηγίες για επιλεγέντες και επιλεγείσες για το ακαδ. έτος 2023-24:

Συντονισμός Erasmus+

Για εξερχόμενους/ες φοιτητές/τριες

Ελευθερία Ν. Γωνίδα, 
Καθηγήτρια

Λητώ Μιχαλοπούλου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια

Για εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες

Δέσποινα Τατά,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ώρες συνεργασίας:
Τετάρτη 11.40-13.30

Παναγιώτης Πατρικέλης,
Επίκουρος Καθηγητής

Ώρες συνεργασίας:
Τρίτη 11.00-13.00

Συντονισμός Erasmus+ Placement

Ευρυνόμη Αυδή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Υποστήριξη Erasmus+

Μαλαματή Τσαπουτζόγλου,
MSc, MEd.

Ώρες συνεργασίας:
Δευτέρα 12.00-14.00