ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 2η περίοδο «Μάρτιος-Απρίλιος 2024» (01/03/24-30/04/2024) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-23-24/

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 24/01/2024-29/01/2024 και ώρα 11:00π.μ 

«Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου»

«Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας, από τα έσοδα της Δωρεάς σε μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή»

«Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου»

«Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη»

«Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024»