Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 2η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάρτιος-Απρίλιος 2024»

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την  αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 2η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάρτιος-Απρίλιος 2024»

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24, ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΙΜΒΡΟ, ΤΕΝΕΔΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση: PeopleCert (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» το οποίο απευθύνεται σε έως δεύτερης γενιάς φοιτητές και φοιτήτριες μεταπτυχιακών σπουδών ή Υ.Δ., με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους και να διανύουν τις μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό τους, ή να έχουν γίνει δεκτοί σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι τρεις (3) υποτροφίες, στη μνήμη, αντίστοιχα, διαπρεπών καθηγητών της Ομογένειας, χορηγούνται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον οι υποψήφιοι/-ες έχουν γίνει δεκτοί/-ές σε πρόγραμμα σπουδών.

Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 15 Μαρτίου 2024.