ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ 3ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Υποβολή Online Αιτήσεων της 3η περιόδου Πρακτικής Άσκησης (01/05/2024-30/06/2024)

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 3η περίοδο «Μάιος-Ιούνιος 2024» (01/05/24-30/06/2024) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-23-24/

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 01/04/2024-04/04/2024 και ώρα 11:00π.μ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025)