Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

με ετήσια θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2025

Σεμινάριο SPSS: αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την καλύτερη δυνατή κατανομή σε τμήματα

Παρακαλούμε όσες και όσοι γίνατε δεκτές/οί στο σεμινάριο SPSS να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC-QfwNFB-7xBCGIlUga64s0Ke_jkAvSnpSyhO-DScq-Ff4Q/viewform?usp=sf_link

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 3η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάιος-Ιούνιος 2024».