Προγράμματα και Δράσεις

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το οποίο χρηματοδοτείται από του Υπουργείο Υγείας και υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 στη Σητεία, από το τέλος του 2012 στα Χανιά και στη Λάρισα από το 2015. Τη διαχειριστική ευθύνη του προγράμματος έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., συνιστούν τη μοναδική κρατική πρόταση στη χώρα, που τοποθετεί στο επίκεντρο της μεθοδολογίας παρέμβασης της την ιδέα της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της εξάρτησης, αλλά και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας.

Pro-Me-ToM – An Erasmus+ Project

Promoting The Development Of Teachers’ And Students’ Metacognitive And Theory Of Mind Skills

Promoting The Development Of Teachers’ And Students’ Metacognitive And Theory Of Mind Skills’ is a project which will take place for the time span 1/9/2022 – 31/08/2024  in Cyprus, Greece, Romania, Hungary and Portugal, involving eight partner organizations.

The aim of the Pro-Me-ToM project is to raise educators and students’ awareness of the value of metacognitive abilities and further develop and promote students’ metacognitive abilities at both educational levels (primary & high school) through the corresponding training of teachers.

The Pro-Me-ToM project will provide a well-elaborated and tested developmental program for improving metacognitive awareness, a crucial skill for a meaningful participation in the information society.

Tests and description of in-class activities translated to five languages (English, Greek, Hungarian, Romanian and Portuguese) will be available for use to teachers form primary and secondary education in order to improve student’s metacognitive aware thinking.

The project is funded by the Erasmus+ programme of the European Comission

Critical Thinking in the Information Society (CTIS)

Στόχος του προγράμματος Erasmus+ “Κριτική Σκέψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας” (Critical Thinking in the Information Society-CTIS) είναι η προαγωγή καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στοχεύει στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και μιας πρότασης διδασκαλίας με στόχο την προαγωγή δεξιοτήτων Κριτικού Γραμματισμού στα Μέσα Επικοινωνίας.

Η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών ψηφιακών περιβαλλόντων έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση, αξιολογούμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι θετικές, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες διευρύνουν τα όρια των διαθέσιμων πληροφοριών, μπορεί, ωστόσο, να συνεπάγονται κινδύνους για την ευημερία ιδιαίτερα των νέων, που κυμαίνονται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό μέχρι τη σκόπιμη ή μη παραπληροφόρηση.

Η εκπαίδευση με στόχο την προαγωγή δεξιοτήτων κριτικής σκέψης είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή και την αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνουμε και μεταδίδουμε αλλά και για την αναγνώριση των τεχνικών χειραγώγησης που χρησιμοποιούν τα “Νέα Μέσα” και της επίδρασης που έχουν στη ζωή μας.  Η κριτική Σκέψη συνιστά έναν δια βίου μαθησιακό στόχο και μια από τις 4 βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η προαγωγή της Κριτικής Σκέψης και της Δημιουργικής Σκέψης είναι προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, καθώς θεωρούνται τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και από την UNESCO ως προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμων στόχων ανάπτυξης.

Έδρα UNESCO

Σκοπός της Έδρας UNESCO είναι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στο πεδίο “Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Ειρήνη” σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρο 2 της Συμφωνίας).

Οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO προωθούν στο Πανεπιστήμιο και στις άλλες δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης τις αξίες ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και μη βίας και αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, των φοιτητών-μαθητών και της κοινής γνώμης.

Greek Diaspora Fellowship Program (GDFP)

The GDFP is funded by a grant from the Stavros Niarchos Foundation (SNF) to the Institute of International Education (IIE) in collaboration with the Fulbright Foundation in Greece.

Fostering neuropsychological and clinical neuroscience training

and research at AUTh through fMRI experiments

Fellow:

Alexandra Touroutoglou, Instructor of Neurology, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital

Hosts at AUTh:

Mary H. Kosmidis, Professor of Neuropsychological Assessment, Director, Lab of Cognitive Neuroscience, School of Psychology

Vasilis Kimiskidis, Associate Professor of Neurology & Clinical Neurophysiology, Director of the Lab of Clinical Neurophysiology, AHEPA Hospital

Nicolas Foroglou, Associate Professor of Neurosurgery, Neurosurgery Department, AHEPA Hospital

Panayiotis Ioannidis, Assistant Professor of Neurology, 2nd Neurology Department, AHEPA Hospital

Nikolaos Grigoriadis, Professor of Neurology, Director, 2nd Neurology Department, AHEPA Hospital

Stavroula Stavrakaki, Associate Professor of Neurolinguistics, Department of Linguistics, School of Italian Language and Literature

REMix: Το πανεπιστήμιο ως συνήγορος της υπεύθυνης εκπαίδευσης για τη μετανάστευση στην Ευρώπη

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα και ενημέρωση για γεγονότα που σχετίζονται με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.remixerasmus.com/

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: remixerasmusproject@gmail.com ή να επικοινωνήσετε με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, Ευρυνόμη Αυδή: avdie@psy.auth.gr

Το ερευνητικό πρόγραμμα REMix ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με στόχο την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το πανεπιστήμιο στην Ευρώπη για την ανάπτυξη υπεύθυνης και εποικοδομητικής εκπαίδευσης όσον αφορά τη μετανάστευση. Αποτελεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+ ΚΑ203.

Το REMix έχει ως ευρύτερο στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση μεταναστών και προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: (α) η ανάπτυξη και ενίσχυση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και της ευαισθησίας στην διαφορετικότητα σε σπουδαστές και μελλοντικούς ερευνητές (β) η ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις καλές πρακτικές υποδοχής των μεταναστών και προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (γ) η δημιουργία ενός κοινού μαθήματος μεταξύ των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, που θα προωθεί την ενεργή δραστηριοποίηση του θεσμού στο ζήτημα της μετανάστευσης και την ενίσχυση της γνώσης σε σχέση με αυτό.

Σ’αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των καλών πρακτικών σε διάφορα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που διευκολύνουν την πρόσβαση μεταναστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, σχεδιάζονται ένα Εγχειρίδιο που θα αφορά τις Σπουδές για τη Μετανάστευση και ένα αντίστοιχο MOOC, το οποίο θα προσφέρεται από το University of Akureyri (Iceland) σε φοιτητές Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται 6 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνη την Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας.

ReCriRe: Συμβολική αναπαράσταση και κρίση

Αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος ReCriRe:

Views of Context. An instrument for the analysis of the cultural milieu. A first validation study

Symbolic Universes

Globalization, demand of sense and enemization of the other. A psychocultural analysis of European societies’ sociopolitical crisis

Cultural rupture and subjectivity

Cordis result

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα, ειδήσεις, ενημέρωση για γεγονότα που σχετίζονται με το πρόγραμμα, καθώς και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο «Απόψεις για το πλαίσιο της ζωής» μπορείτε να βρείτε στον ιστοτόπο: http://www.recrire.eu/

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@recrire.eu ή να επικοινωνήσετε με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, Ευρυνόμη Αυδή: avdie@psy.auth.gr

«Ανάμεσα στην αναπαράσταση της κρίσης και στην κρίση της αναπαράστασης. Πώς  κρίση άλλαξε το συμβολικό τοπίο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και ταυτοτήτων. Επιπτώσεις για τις πολιτικές και για τη χάραξη των πολιτικών»

Το ερευνητικό πρόγραμμα ReCriRe ξεκίνησε το Μάιο του 2015∙ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η μελέτη των αλλαγών που έχει επιφέρει η οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κρίση στις κοινωνικές ταυτότητες των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, και η διαμόρφωση προτάσεων για χάραξη εφικτών, αποτελεσματικών και αποδοτικών κοινωνικών πολιτικών για την περίοδο που ακολουθεί της κρίσης. Βασική παραδοχή της έρευνας είναι ότι η κατανόηση του κοινωνικοπολιτισμικού πεδίου είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τη μελέτη της αλλαγής της κοινωνικής ταυτότητας όσο και για το σχεδιασμό κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται 16 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνη την Ευρυνόμη Αυδή, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Διερεύνηση και ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων που χαρακτηρίζουν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Το Α.Π.Θ. συμμετέχει στην ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων μέσα από τη χορήγηση μίας δέσμης ερωτηματολογίων, με βασικό το ερωτηματολόγιο «Απόψεις για το πλαίσιο της ζωής»,  σε διαφορετικές μερίδες του πληθυσμού.
  • Διερεύνηση των αλλαγών των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων μέσα στο χρόνο μέσα από τη μελέτη σημαντικών θεμάτων που αφορούν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως είναι η δημοκρατία, η πολιτική συμμετοχή, η Ευρώπη, το Ισλάμ, η υγεία,  η μετανάστευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η υποκειμενικότητα. Το Α.Π.Θ. ασχολείται συγκεκριμένα με τη μελέτη της αλλαγής των αναπαραστάσεων σχετικά με την υποκειμενικότητα, μέσα από την ανάλυση του λόγου συμμετεχόντων και του τύπου τα τελευταία 15 χρόνια. 
  • Ανάλυση περιπτώσεων που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές, που εφαρμόζονται σε διαφορά πεδία όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση, τα δικαιώματα των παιδιών, οι πολιτικές φύλου και η κοινωνική ένταξη.
  • Ως απόρροια της ανάλυσης, διαμόρφωση προτάσεων-κριτηρίων σε διαβούλευση με φορείς χάραξης πολιτικών, ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και εφαρμογή τους σε πέντε ευρωπαϊκές περιοχές.
  • Αξιολόγηση και επικύρωση των κατευθυντήριων γραμμών ως προς την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητά τους μέσα από σεμινάρια με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και ομάδες εστίασης σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να μελετηθεί ο αντίκτυπος των κριτηρίων-κατευθυντήριων γραμμών στη χάραξη πολιτικών.

Youth unemployment and insecurities in the labour market have increased significantly in Europe in recent years. Because of difficulties in getting and keeping a job, young people are getting more exposed to the risks of poverty, material deprivation, insecurity, lack of autonomy and social exclusion.

EXCEPT is a research project which aims to analyse these aspects of the youth situation in the labour market and the risks of social exclusion; and to assess related policy measures in the EU-28 and in Ukraine.

The central aim of the EXCEPT project is to develop effective and innovative policy initiatives to help young people in Europe overcome labour market insecurities and related risks.

Threat Assessment of Bullying Behavior (TABBY)

Το Πρόγραμμα T.A.B.B.Y. (Threat Assessment of Bullying Behavior, Εκτίμηση του Κινδύνου Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς) στοχεύει στην ενίσχυση της επίγνωσης του κινδύνου που διατρέχει κανείς όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, καθώς και στην εκμάθηση πληροφοριών και δεξιοτήτων για να προστατεύσει τον εαυτό του.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη ηλεκτρονικού εκφοβισμού και ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός σχετίζεται σημαντικά με τον παραδοσιακό εκφοβισμό που διαδραματίζεται στο σχολείο · συχνά, μάλιστα, προκύπτει από αυτόν. Για παράδειγμα, μερικές φορές συμβαίνει όσοι εκφοβίζονται στο σχολείο να εκδικούνται μέσω του Διαδικτύου.
Η προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε σε αυτό το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη μια σειρά από ατομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και διερευνά πώς αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια του χρόνου, επηρεάζοντας οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά.
Το Πρόγραμμα Tabby είναι Ευρωπαϊκό όχι μόνον επειδή οι συμμετέχοντες σε αυτό προέρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, αλλά επειδή η συγκεκριμένη μέθοδος και προσέγγιση θα διαδοθεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ένα κλίμα σύμφωνα με το οποίο το Διαδίκτυο θα αντιμετωπίζεται και θα χρησιμοποιείται με έναν “ασφαλή” τρόπο. Οι “καλύτερες πρακτικές” θα διανεμηθούν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ενισχύσουν την ευημερία τους, να μειώσουμε και να προλάβουμε οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά και, τέλος, να σταματήσουμε το έγκλημα.

Phototherapy Europe στις φυλακές

Το πρόγραμμα Phototherapy Europe στις Φυλακές (PIP) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διερευνά τη χρήση της φωτοθεραπείας για τη συναισθηματική μάθηση των κρατουμένων σε φυλακές της Ε.Ε., μέσω της συμμετοχής επτά εταίρων οργανισμών. Οι στόχοι των προγράμματος PIP είναι οι εξής.

  • Επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την πολιτική και τις πρακτικές της ΕΕ για τις φυλακές, με ειδικότερη αναφορά στις ψυχολογικές παρεμβάσεις σε φυλακές.
  • Η δημιουργία και η διερεύνηση τεχνικών φωτοθεραπείας και στρατηγικών που μπορούν να εφαρμόσουν οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες.
  • Η παραγωγή καινοτόμου υλικού φωτοθεραπείας, σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες του χώρου που εργάζονται σε φυλακές, με σκοπό την προαγωγή της συναισθηματικής μάθησης των κρατουμένων.
  • Η εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με τη συναισθηματική μάθηση των κρατουμένων στη χρήση τεχνικών φωτοθεραπείας.
  • Η αξιολόγηση της χρήσης της φωτοθεραπείας από επαγγελματίες μέσω της δημιουργίας βάσης δεδομένων, μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με δράσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στα σωφρονιστικά καταστήματα των Διαβατών και του Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη θεραπευτική χρήση της φωτογραφίας στις φυλακές, κατά τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014. Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.