Απόφαση Κοσμήτορα για λειτουργία κτιρίων Φιλοσοφικής και Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας16 και 17 Νοεμβρίου 2023

Με απόφαση του  Κοσμήτορα της ΦΛΣ στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολυτεχνείου δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική λειτουργία και δεν θα λειτουργήσουν  οι διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και το ΣΝΕΓ -ΚΔΞΓ,από το πρωί της Πέμπτης 16-11-2023  έως και το βράδυ της Παρασκευής 17-11-2023.

Προκήρυξη για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2023/24 στο University of Airlangga της Ινδονησίας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 • Ψυχολογίας
 • Νομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Πληροφορικής
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Κτηνιατρικής

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το University of Airlangga της Ινδονησίας, σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία που αφορά ανακοίνωση για  δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, τεσσάρων (4)  φοιτητών/φοιτητριών του ΑΠΘ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023/24 (μέσα Φεβρουαρίου με τέλος Ιουνίου  2024).

Όποιοι/όποιες επιλεγούν θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και ημερήσια αποζημίωση περίπου 60 ευρώ/μήνα (το κόστος διαμονής είναι περίπου 70 ευρώ/μήνα και το κόστος διατροφής περίπου 1 ευρώ ανά γεύμα), αλλά θα καλύψουν εξ ιδίων τα οδοιπορικά τους έξοδα, το κόστος ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης,  λοιπών δαπανών και έκδοσης visa.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους παρακάτω συνδέσμους:

· AMERTA Booklet

· AMERTA Website

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων  internat-rel@auth.gr , έως τις 27 Νοεμβρίου 2023  (ώρα : 12:00 μεσημβρινή).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων εν συνεχεία θα προβεί στην επιλογή των επικρατέστερων φοιτητών/φοιτητριών  και θα ενημερώσει αρμοδίως το Πανεπιστήμιο του Airlangga.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Μεντεκίδου

—————————–

Βεβαίωση μη οφειλής προς τη Βιβλιοθήκη

Ενημερώνουμε όλους τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες ότι, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής προς τις βιβλιοθήκες, χρειάζεται να κάνουν ηλεκτρονικό αίτημα στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, στο εξής e-mail: «themlibrary@phil.auth.gr» και θα τους την αποστέλλουν ηλεκτρονικά.

Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΑΠΘ (16-30.11.2023)

Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΑΠΘ

(16–30.11.2023)

Σύμφωνα με την 129682/Ζ1/10.11.2023 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση στο ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,

 1. i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)
 2. ii) με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

iii) σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

 1. iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

Εφόσον ενημερώθηκες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτωνότι η αίτησή σου ήταν επιτυχής και είσαι δικαιούχος για μετεγγραφή στο ΑΠΘκαλείσαι, από 16 έως 30 Νοεμβρίου να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

1ο ΒΗΜΑ:

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα  (βλ. συνημμένο) την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του www,gov.gr είτε εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σου, μέσω ΚΕΠ
 4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου (πλην φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής) από εδώ
 5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ως εξής:
 • Με τα μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5 ή 6 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Β5)

Στην περίπτωση που δεν έχεις δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου, όπως προβλέπεται, θα κληθείς να υποβάλεις επιπλέον δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο τον οποίο έχεις επικαλεστεί για τη μη δήλωση του/των ως άνω ΑΦΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 115724/Ζ1 16.10.2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 ή 11 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α.  (αδέλφια φοιτητές), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Γ5).

Στην περίπτωση, που δεν υπέβαλες με την αίτησή σου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ δήλωση αποποίησης του/της αδελφού/ής φοιτητή/-τριας, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, η οποία εκδίδεται είτεμέσω του ιστότοπου www.gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιό της από δημόσια αρχή (ΚΕΠ)

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (Τέκνα α) θυμάτων της τρομοκρατίας β) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε1)
 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε2)
 • Με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 6, της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) ΥΑ (φοιτητές/τριες με κυπριακή καταγωγή), δες τα δικαιολογητικά εδώ  (Κεφάλαιο Ε3)
 • Ως Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε4)

2ο ΒΗΜΑ:

Στο ίδιο διάστημα (16-30 Νοεμβρίου) πρέπει να υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος μετεγγραφής σου όλα τα παραπάνω(1-5) είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Δικαιολογητικά για Μετεγγραφή)

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφόμενων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, πάσχοντες από ασθένειες κ.τ.λ.) θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό  Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής), δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για μετεγγραφόμενους/ μετακινούμενους οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς τους (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από ΚΕ.Π.Α. ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ απ. Φ.151.17897/Β6/2014 (Β΄ 358).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή), 2ος όροφος, γρ. 207

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Ώρες εξυπηρέτησης  κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 – 13:00

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

3ο ΒΗΜΑ:

Αφού παραληφούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, και τυχόν επιπλέον κατά το νόμο απαιτούμενα, και ολοκληρωθεί και ο έλεγχος τους, θα κληθείς από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής να προσκομίσεις τη διαγραφή σου από το Τμήμα προέλευσης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετεγγραφή σου και η  εγγραφή στου στο νέο σου Τμήμα στο ΑΠΘ.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, θα λάβεις ένα SMS, που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ