Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες για Προπτυχιακούς Φοιτητές


1. Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του Α.Π.Θ. (εδώ)

2. Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων (εδώ)

3. Δήλωση εγγραφής εξαμήνου (εδώ & εδώ)

4. Δημιουργία/ανανέωση του ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη (εδώ)

5. Δημιουργία πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εδώ)

6. Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο (εδώ)

7. Έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή sis.auth.gr (εδώ)

8. Χρήση του sis.auth.gr (εδώ)

9. Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μετά από απώλεια/κλοπή (εδώ)

10. Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητή (εδώ)

11. Έκδοση Βεβαίωσης Συμμετοχής σε Εξετάσεις (εδώ)

12. Διαδικασία διακοπής σπουδών (εδώ)

13. Υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (εδώ)

14. Εφαρμογή myAuth (εδώ)
 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Αποφοίτους


1.Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (εδώ)

2. Έκδοση πιστοποιητικών και μεμβράνης πτυχιούχων (εδώ)

3. Υπηρεσίες Αποφοίτων (εδώ)

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές


1. Οδηγίες για τη λήψη Μ.Δ.Ε. μετά την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες οδηγίες.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Υποψήφιους Διδάκτορες


1. Οδηγίες για την υποβολή τελικών αντιτύπων διδακτορικής διατριβής
Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες οδηγίες

2. Ορισμός/Τροποποίηση Θέματος Διδακτορικής Διατριβής (εδώ)

3. Διαδικασία συγκρότησης επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση της διατριβής υποψήφιου διδάκτορα (εδώ)

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Υποψήφιους Μεταδιδάκτορες


1. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ. (εδώ)

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Υποψήφιους Κατατακτηρίων Εξετάσεων


1. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (εδώ)