Χρήσιμες Πληροφορίες

1. Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του Α.Π.Θ. (εδώ)

2. Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων (εδώ)

3. Δήλωση εγγραφής εξαμήνου (εδώ & εδώ)

4. Δημιουργία/ανανέωση του ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη (εδώ)

5. Δημιουργία πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εδώ)

6. Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο (εδώ)

7. Ηλεκτρονική Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών από την εφαρμογή sis.auth.gr (εδώ)

8. Χρήση του sis.auth.gr (εδώ)

9. Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μετά από απώλεια/κλοπή (εδώ)

10. Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητή (εδώ)

11. Έκδοση Βεβαίωσης Συμμετοχής σε Εξετάσεις (εδώ)

12. Διαδικασία διακοπής σπουδών (εδώ)

13. Υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (εδώ)

14. Εφαρμογή myAuth (εδώ)

15. Διαγραφή φοιτητή (εδώ)

16. Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών (εδώ)

17. Ρύθμιση Ιδρυματικού Λογαριασμού – Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού (εδώ)

18. Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων (εδώ)

19. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων – Διδασκόντων (εδώ)

20. Κινητικότητα φοιτητών για Erasmus Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (εδώ)

21. Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών (εδώ)

22. Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίων των τίτλων σπουδών (εδώ)

23. Διαδικασία Ορκωμοσίας (εδώ)

24. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι. (Δικαιούχοι, διάρκεια, διαδικασία έκδοσης) (εδώ)

Έντυπο Αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας:

1. Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, Αίτηση μέσω ΚΕΠ (εδώ)

2. Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών/μεμβράνης από τη Γραμματεία του Τμήματος (εδώ)

3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Διατήρηση Ιδρυματικού Λογαριασμού Αποφοίτου (εδώ)

5. Ηλεκτρονική Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών/μεμβράνης (η μεμβράνη δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικά) από την εφαρμογή sis.auth.gr (εδώ)
Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε αποφοίτους που έχουν διατηρήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά πριν την ορκωμοσία τους. 
Οι απόφοιτοι για τους οποίους ο ιδρυματικός λογαριασμός χρήστη έχει λήξει μπορούν να επικοινωνούν για την επανενεργοποίηση τους με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.  

1. Οδηγίες για τη λήψη Μ.Δ.Ε. μετά την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(εδώ)

2. Διαγραφή φοιτητή (εδώ)

3. Αίτηση για ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας (εδώ)
(Για τα ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους, Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις)

4. Αίτηση για ορισμό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Οδηγίες και Έντυπο αίτησης
(Για τα ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές, Κλινική ψυχολογία και Νευροψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία)

5. Αίτηση για παράταση σπουδών μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας (εδώ)

1. Οδηγίες για την Αναγόρευση/Καθομολόγηση Διδακτόρων μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής (εδώ)

2. Ορισμός/Τροποποίηση Θέματος Διδακτορικής Διατριβής (εδώ)

3. Διαδικασία συγκρότησης επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση της διατριβής υποψήφιου διδάκτορα (εδώ)

4. Διαγραφή φοιτητή (εδώ)

1. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ. (εδώ)

1. Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (εδώ)